преглед

на търг

2760-4586

Търг 2760-4586 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2221-1

Дата на публикуване: 19.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 249, Средна: 5, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 64

Общо: 325м³

Начална цена: 31858.00 лв.

Стъпка: 319 лв.

Гаранция: 1593 лв.

Първа дата: 07.12.2021, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2021

Документация за провеждане на търг

19.11.2021

Проекто-договор

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2021