преглед

на търг

2760-4585

Търг 2760-4585 - ДГС РАЗЛОГ

Обект No. 2218-1

Дата на публикуване: 19.11.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 966, Средна: 84, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 31

Общо: 1093м³

Начална цена: 111319.00 лв.

Стъпка: 1113 лв.

Гаранция: 5566 лв.

Първа дата: 07.12.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.11.2021

Документация за провеждане на търг

19.11.2021

Проекто-договор

19.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.11.2021