преглед

на търг

2070-2253

Търг 2070-2253 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1725

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 9, Средна: 575, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 542, ОЗМ: 5

Общо: 1191м³

Начална цена: 38352.00 лв.

Стъпка: 383 лв.

Гаранция: 1918 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване