преглед

на търг

2960-2251

Търг 2960-2251 - ДГС ГЪРМЕН

Обект No. 2-Д 17-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 4, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 32

Общо: 194м³

Начална цена: 18866.06 лв.

Стъпка: 565 лв.

Гаранция: 943 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 16:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване