преглед

на търг

2070-2250

Търг 2070-2250 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1717

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 101, Средна: 172, Дребна: 29

Дърва (м³): За огрев: 997, ОЗМ: 115

Общо: 1414м³

Начална цена: 53403.00 лв.

Стъпка: 534 лв.

Гаранция: 2670 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване