преглед

на търг

4470-4551

Търг 4470-4551 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2128

Дата на публикуване: 27.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 116, Средна: 154, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 25, ОЗМ: 80

Общо: 387м³

Начална цена: 33069.00 лв.

Стъпка: 331 лв.

Гаранция: 1653 лв.

Първа дата: 16.11.2021, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2021

Документация за провеждане на търг

27.10.2021

Проекто-договор

27.10.2021

Протокол от проведен търг

17.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.11.2021