преглед

на търг

4470-4550

Търг 4470-4550 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 2127

Дата на публикуване: 27.10.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 351, Средна: 228, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 308, ОЗМ: 162

Общо: 1063м³

Начална цена: 96827.00 лв.

Стъпка: 968 лв.

Гаранция: 4841 лв.

Първа дата: 16.11.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2021

Документация за провеждане на търг

27.10.2021

Проекто-договор

27.10.2021

Протокол от проведен търг

17.11.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.11.2021