преглед

на търг

2070-2249

Търг 2070-2249 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 1713

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 86, Средна: 87, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 231, ОЗМ: 51

Общо: 466м³

Начална цена: 17840.00 лв.

Стъпка: 178 лв.

Гаранция: 892 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване