преглед

на търг

2600-2248

Търг 2600-2248 - ДГС ДУПНИЦА

Обект No. 1704

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 442, ОЗМ: 0

Общо: 442м³

Начална цена: 30905.00 лв.

Стъпка: 618 лв.

Гаранция: 1545 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 16:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване