преглед

на търг

2780-4512

Търг 2780-4512 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2117

Дата на публикуване: 06.08.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 124, Средна: 141, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 52, ОЗМ: 2

Общо: 321м³

Начална цена: 15867.00 лв.

Стъпка: 159 лв.

Гаранция: 793 лв.

Първа дата: 27.08.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.08.2021

Документация за провеждане на търг

06.08.2021

Протокол от проведен търг

30.08.2021

Договор

21.09.2021

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.08.2021