преглед

на търг

2782-4472

Търг 2782-4472 - ДГС ЕЛЕШНИЦА

Обект No. 2113-1

Дата на публикуване: 08.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 1190, Средна: 347, Дребна: 51

Дърва (м³): За огрев: 566, ОЗМ: 125

Общо: 2279м³

Начална цена: 193485.00 лв.

Стъпка: 1935 лв.

Гаранция: 5805 лв.

Първа дата: 27.07.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.07.2021

Документация за провеждане на търг

08.07.2021

Проекто-договор

08.07.2021

Протокол от проведен търг

27.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.07.2021