преглед

на търг

2777-4470

Търг 2777-4470 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2110-1

Дата на публикуване: 28.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 441, Средна: 124, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 79

Общо: 657м³

Начална цена: 60466.00 лв.

Стъпка: 605 лв.

Гаранция: 3023 лв.

Първа дата: 16.07.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.06.2021

Документация за провеждане на търг

28.06.2021

Проекто-договор

28.06.2021

Протокол от проведен търг

20.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.07.2021