преглед

на търг

2800-4465

Търг 2800-4465 - ДГС САНДАНСКИ

Обект No. 2120

Дата на публикуване: 23.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 997, Средна: 123, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 247, ОЗМ: 15

Общо: 1387м³

Начална цена: 82174.00 лв.

Стъпка: 822 лв.

Гаранция: 4109 лв.

Първа дата: 13.07.2021, 09:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

23.06.2021

Проекто-договор

23.06.2021

Протокол от проведен търг

14.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

23.06.2021