преглед

на търг

2850-4441

Търг 2850-4441 - ДГС ПЕТРИЧ

Обект No. 2114

Дата на публикуване: 07.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, здгл, бк, трп, брз, ак, вгбр, ива, едлп

Дървесина (м³): Едра: 616, Средна: 274, Дребна: 16

Дърва (м³): За огрев: 1536, ОЗМ: 187

Общо: 2629м³

Начална цена: 113797.00 лв.

Стъпка: 1138 лв.

Гаранция: 5690 лв.

Първа дата: 25.06.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

07.06.2021

Документация за провеждане на търг

07.06.2021

Проекто-договор

07.06.2021

Протокол от проведен търг

28.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

07.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

28.06.2021