преглед

на търг

2777-4434

Търг 2777-4434 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2109-1

Дата на публикуване: 03.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 285, Средна: 115, Дребна: 13

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 38

Общо: 451м³

Начална цена: 37762.00 лв.

Стъпка: 378 лв.

Гаранция: 1888 лв.

Първа дата: 22.06.2021, 09:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

03.06.2021

Протокол от проведен търг

24.06.2021

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

24.06.2021