преглед

на търг

2790-2013

Търг 2790-2013 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1501-1

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бк

Дървесина (м³): Едра: 555, Средна: 136, Дребна: 8

Дърва (м³): За огрев: 15, ОЗМ: 19

Общо: 733м³

Начална цена: 63016.00 лв.

Стъпка: 630 лв.

Гаранция: 3151 лв.

Първа дата: 02.06.2016, 12:00

Втора дата: 09.06.2016, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване