преглед

на търг

2777-4419

Търг 2777-4419 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2108-1

Дата на публикуване: 17.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 334, Средна: 61, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48

Общо: 450м³

Начална цена: 41766.00 лв.

Стъпка: 418 лв.

Гаранция: 2088 лв.

Първа дата: 01.06.2021, 10:15

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

17.05.2021

Протокол от проведен търг

02.06.2021

Договор

17.06.2021

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.06.2021