преглед

на търг

2777-4418

Търг 2777-4418 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2107-1

Дата на публикуване: 17.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бм

Дървесина (м³): Едра: 695, Средна: 91, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 54

Общо: 843м³

Начална цена: 78334.00 лв.

Стъпка: 783 лв.

Гаранция: 3916 лв.

Първа дата: 01.06.2021, 09:30

Приложени документи:

Документация за провеждане на търг

17.05.2021

Протокол от проведен търг

02.06.2021

Договор

17.06.2021

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

02.06.2021