преглед

на търг

2777-4413

Търг 2777-4413 - ДГС ДОБРИНИЩЕ

Обект No. 2106-2

Дата на публикуване: 28.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 45, Средна: 6, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 48

Общо: 105м³

Начална цена: 9275.00 лв.

Стъпка: 93 лв.

Гаранция: 463 лв.

Първа дата: 18.05.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.04.2021

Документация за провеждане на търг

28.04.2021

Проекто-договор

28.04.2021

Протокол от проведен търг

25.05.2021

Договор

17.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.04.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.05.2021