преглед

на търг

2844-2241

Търг 2844-2241 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17109-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, чдб, брз, ак

Дървесина (м³): Едра: 39, Средна: 228, Дребна: 59

Дърва (м³): За огрев: 103, ОЗМ: 0

Общо: 429м³

Начална цена: 23486.00 лв.

Стъпка: 235 лв.

Гаранция: 1174 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване