преглед

на търг

2844-2240

Търг 2844-2240 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17110-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр, кдб, кл

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 497, ОЗМ: 0

Общо: 501м³

Начална цена: 34590.00 лв.

Стъпка: 346 лв.

Гаранция: 1730 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване