Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2844-2240

Търг 2844-2240 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17110-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, бл, гбр, кдб, кл

Дървесина (м³): Едра: 1, Средна: 2, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 497, ОЗМ: 0

Общо: 501м³

Начална цена: 34590.00 лв.

Стъпка: 346 лв.

Гаранция: 1730 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване