преглед

на търг

2780-4398

Търг 2780-4398 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2107

Дата на публикуване: 31.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, здб, трп

Дървесина (м³): Едра: 142, Средна: 166, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 182, ОЗМ: 17

Общо: 514м³

Начална цена: 24086.00 лв.

Стъпка: 241 лв.

Гаранция: 1204 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.03.2021

Документация за провеждане на търг

31.03.2021

Проекто-договор

31.03.2021

Протокол от проведен търг

21.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021