преглед

на търг

2780-4399

Търг 2780-4399 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2109

Дата на публикуване: 31.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, ела, бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 236, Средна: 80, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 183, ОЗМ: 28

Общо: 533м³

Начална цена: 31500.00 лв.

Стъпка: 315 лв.

Гаранция: 1575 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.03.2021

Документация за провеждане на търг

31.03.2021

Проекто-договор

31.03.2021

Протокол от проведен търг

21.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021