преглед

на търг

2780-4401

Търг 2780-4401 - ДГС БЕЛИЦА

Обект No. 2116

Дата на публикуване: 31.03.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, трп

Дървесина (м³): Едра: 62, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 178, ОЗМ: 0

Общо: 240м³

Начална цена: 11052.00 лв.

Стъпка: 111 лв.

Гаранция: 553 лв.

Първа дата: 20.04.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.03.2021

Документация за провеждане на търг

31.03.2021

Проекто-договор

31.03.2021

Протокол от проведен търг

21.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.03.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

21.04.2021