преглед

на търг

2844-2237

Търг 2844-2237 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17214

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, чдб, бл, кл

Дървесина (м³): Едра: 35, Средна: 198, Дребна: 35

Дърва (м³): За огрев: 591, ОЗМ: 0

Общо: 859м³

Начална цена: 29699.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1485 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване