преглед

на търг

2844-2236

Търг 2844-2236 - ДГС СЛИВНИЦА

Обект No. 17212

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 24, Средна: 279, Дребна: 49

Дърва (м³): За огрев: 323, ОЗМ: 0

Общо: 675м³

Начална цена: 18380.00 лв.

Стъпка: 184 лв.

Гаранция: 919 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване