преглед

на търг

2000-2235

Търг 2000-2235 - ДЛС ИСКЪР

Обект No. 1704

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб

Дървесина (м³): Едра: 194, Средна: 129, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 1097, ОЗМ: 0

Общо: 1420м³

Начална цена: 64880.00 лв.

Стъпка: 650 лв.

Гаранция: 3244 лв.

Първа дата: 10.03.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи: