преглед

на търг

2900-4348

Търг 2900-4348 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2137

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 248, Средна: 644, Дребна: 21

Дърва (м³): За огрев: 124, ОЗМ: 17

Общо: 1054м³

Начална цена: 42344.00 лв.

Стъпка: 423 лв.

Гаранция: 2117 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021