преглед

на търг

2900-4347

Търг 2900-4347 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2136

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дб

Дървесина (м³): Едра: 377, Средна: 570, Дребна: 18

Дърва (м³): За огрев: 133, ОЗМ: 17

Общо: 1115м³

Начална цена: 50209.00 лв.

Стъпка: 502 лв.

Гаранция: 2510 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021