преглед

на търг

2900-4346

Търг 2900-4346 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2135

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 274, Средна: 64, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 208, ОЗМ: 132

Общо: 685м³

Начална цена: 34047.00 лв.

Стъпка: 340 лв.

Гаранция: 1702 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021