преглед

на търг

2900-4345

Търг 2900-4345 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2134

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, бм, бк

Дървесина (м³): Едра: 709, Средна: 103, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 444, ОЗМ: 264

Общо: 1559м³

Начална цена: 85295.00 лв.

Стъпка: 853 лв.

Гаранция: 4265 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021