преглед

на търг

2900-4344

Търг 2900-4344 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2133

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, ела, бк, дб, чрш

Дървесина (м³): Едра: 78, Средна: 374, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 916, ОЗМ: 40

Общо: 1423м³

Начална цена: 42108.00 лв.

Стъпка: 421 лв.

Гаранция: 2105 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021