Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

4470-2234

Търг 4470-2234 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 844, Средна: 86, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 41, ОЗМ: 391

Общо: 1401м³

Начална цена: 125594.00 лв.

Стъпка: 2510 лв.

Гаранция: 6280 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване