преглед

на търг

4470-2234

Търг 4470-2234 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1715

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела, бм

Дървесина (м³): Едра: 844, Средна: 86, Дребна: 39

Дърва (м³): За огрев: 41, ОЗМ: 391

Общо: 1401м³

Начална цена: 125594.00 лв.

Стъпка: 2510 лв.

Гаранция: 6280 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване