преглед

на търг

2900-4341

Търг 2900-4341 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2126

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, дб

Дървесина (м³): Едра: 362, Средна: 599, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 169, ОЗМ: 7

Общо: 1154м³

Начална цена: 51081.00 лв.

Стъпка: 511 лв.

Гаранция: 2554 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021