преглед

на търг

2900-4340

Търг 2900-4340 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2125

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, дб

Дървесина (м³): Едра: 772, Средна: 426, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 493, ОЗМ: 58

Общо: 1750м³

Начална цена: 89370.00 лв.

Стъпка: 894 лв.

Гаранция: 4469 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021