преглед

на търг

2900-4339

Търг 2900-4339 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2124

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, ела, бк, гбр, яв, дб

Дървесина (м³): Едра: 240, Средна: 817, Дребна: 30

Дърва (м³): За огрев: 407, ОЗМ: 38

Общо: 1532м³

Начална цена: 59565.00 лв.

Стъпка: 596 лв.

Гаранция: 2978 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

12.03.2021

Договор

07.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.03.2021