преглед

на търг

4470-2233

Търг 4470-2233 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1714

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, ела

Дървесина (м³): Едра: 528, Средна: 18, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 27, ОЗМ: 257

Общо: 847м³

Начална цена: 77472.00 лв.

Стъпка: 1550 лв.

Гаранция: 3874 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване