Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2790-2012

Търг 2790-2012 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1608

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 555, Средна: 391, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 72, ОЗМ: 19

Общо: 1097м³

Начална цена: 92156.00 лв.

Стъпка: 922 лв.

Гаранция: 4608 лв.

Първа дата: 02.06.2016, 12:30

Втора дата: 09.06.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване