преглед

на търг

2790-2012

Търг 2790-2012 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 1608

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см, бк

Дървесина (м³): Едра: 555, Средна: 391, Дребна: 60

Дърва (м³): За огрев: 72, ОЗМ: 19

Общо: 1097м³

Начална цена: 92156.00 лв.

Стъпка: 922 лв.

Гаранция: 4608 лв.

Първа дата: 02.06.2016, 12:30

Втора дата: 09.06.2016, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване