преглед

на търг

2790-4338

Търг 2790-4338 - ДГС ЯКОРУДА

Обект No. 2110

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1031, Средна: 296, Дребна: 122

Дърва (м³): За огрев: 138, ОЗМ: 12

Общо: 1599м³

Начална цена: 103888.00 лв.

Стъпка: 1039 лв.

Гаранция: 5194 лв.

Първа дата: 11.03.2021, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Договор

05.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021