преглед

на търг

4470-2232

Търг 4470-2232 - ДГС БЕЛОВО

Обект No. 1718

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1759, Средна: 126, Дребна: 130

Дърва (м³): За огрев: 41, ОЗМ: 415

Общо: 2471м³

Начална цена: 180902.00 лв.

Стъпка: 3620 лв.

Гаранция: 9045 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване