преглед

на търг

2347-2229

Търг 2347-2229 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 33, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 133, ОЗМ: 59

Общо: 253м³

Начална цена: 16586.00 лв.

Стъпка: 165 лв.

Гаранция: 829 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване