Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2347-2229

Търг 2347-2229 - ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА

Обект No. 1709

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 33, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 133, ОЗМ: 59

Общо: 253м³

Начална цена: 16586.00 лв.

Стъпка: 165 лв.

Гаранция: 829 лв.

Първа дата: 07.03.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване