Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

2000-2228

Търг 2000-2228 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1740

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1211, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 150

Общо: 1445м³

Начална цена: 109171.00 лв.

Стъпка: 3275 лв.

Гаранция: 5459 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване