преглед

на търг

2000-2228

Търг 2000-2228 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1740

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1211, Средна: 10, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 74, ОЗМ: 150

Общо: 1445м³

Начална цена: 109171.00 лв.

Стъпка: 3275 лв.

Гаранция: 5459 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване