преглед

на търг

2000-2227

Търг 2000-2227 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1739

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 1516, Средна: 50, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 100, ОЗМ: 150

Общо: 1817м³

Начална цена: 132704.00 лв.

Стъпка: 3981 лв.

Гаранция: 6635 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване