преглед

на търг

2900-4298

Търг 2900-4298 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2129

Дата на публикуване: 03.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 105, Средна: 755, Дребна: 65

Дърва (м³): За огрев: 135, ОЗМ: 40

Общо: 1100м³

Начална цена: 35190.00 лв.

Стъпка: 352 лв.

Гаранция: 1760 лв.

Първа дата: 23.12.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2020

Документация за провеждане на търг

03.12.2020

Проекто-договор

03.12.2020

Протокол от проведен търг

29.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2020