преглед

на търг

2900-4299

Търг 2900-4299 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2130

Дата на публикуване: 03.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, гбр, дб

Дървесина (м³): Едра: 34, Средна: 464, Дребна: 38

Дърва (м³): За огрев: 247, ОЗМ: 0

Общо: 783м³

Начална цена: 24563.00 лв.

Стъпка: 246 лв.

Гаранция: 1228 лв.

Първа дата: 23.12.2020, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

03.12.2020

Документация за провеждане на търг

03.12.2020

Проекто-договор

03.12.2020

Протокол от проведен търг

29.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

03.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.12.2020