преглед

на търг

2070-4296

Търг 2070-4296 - ДГС ПИРДОП

Обект No. 21108

Дата на публикуване: 02.12.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, цр

Дървесина (м³): Едра: 819, Средна: 569, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 528, ОЗМ: 24

Общо: 1954м³

Начална цена: 67131.00 лв.

Стъпка: 671 лв.

Гаранция: 3357 лв.

Първа дата: 23.12.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.12.2020

Документация за провеждане на търг

02.12.2020

Проекто-договор

02.12.2020

Протокол от проведен търг

04.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.12.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2021