преглед

на търг

2000-2226

Търг 2000-2226 - ДГС САМОКОВ

Обект No. 1738

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк

Дървесина (м³): Едра: 197, Средна: 58, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 318, ОЗМ: 42

Общо: 616м³

Начална цена: 28996.00 лв.

Стъпка: 869 лв.

Гаранция: 1450 лв.

Първа дата: 28.02.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване