преглед

на търг

2900-4290

Търг 2900-4290 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2116

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, ела, бк, брз

Дървесина (м³): Едра: 126, Средна: 86, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 295, ОЗМ: 19

Общо: 528м³

Начална цена: 21082.00 лв.

Стъпка: 211 лв.

Гаранция: 1054 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 16:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020