преглед

на търг

2900-4289

Търг 2900-4289 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2115

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 109, Средна: 426, Дребна: 20

Дърва (м³): За огрев: 142, ОЗМ: 8

Общо: 705м³

Начална цена: 23781.00 лв.

Стъпка: 238 лв.

Гаранция: 1189 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020