преглед

на търг

2900-4288

Търг 2900-4288 - ДГС ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Обект No. 2114

Дата на публикуване: 27.11.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, см, чб, бк

Дървесина (м³): Едра: 198, Средна: 96, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 362, ОЗМ: 11

Общо: 672м³

Начална цена: 27162.00 лв.

Стъпка: 272 лв.

Гаранция: 1358 лв.

Първа дата: 17.12.2020, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.11.2020

Документация за провеждане на търг

27.11.2020

Проекто-договор

27.11.2020

Протокол от проведен търг

21.12.2020

Договор

21.01.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.11.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

22.12.2020